wtorek, 25 lipca 2017

DEKALOG NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGOPrzeciętny nauczyciel mówi.
Dobry wyjaśnia.
Znakomity nauczyciel daje przykład,
ale ten wielki – inspiruje.Bycie nauczycielem przedszkola to duże wyzwanie, odpowiedzialność, ale również niesamowita przygoda i źródło wielu pozytywnych emocji wynikających z wejścia w relacje z drugim człowiekiem, jakim jest dziecko w wieku przedszkolnym.
Poniżej przedstawiam dekalog nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 
 1. Traktuj dziecko podmiotowo, stosuj formę dialogu. Ucz tolerancji i empatii – bądź cierpliwy i taktowny.

 1. Wspieraj je w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.

 1. Staraj się, aby działania edukacyjne dziecka były atrakcyjne, realizowane w ciekawych formach w odpowiednim klimacie emocjonalnym, by dawały mu radość i satysfakcję.

 1. Twórz warunki umożliwiające dziecku aktywny udział w obserwowaniu, badaniu, poznawaniu, uczeniu się świata i działaniu w nim.

 1. W pracy wychowawczo-dydaktycznej przestrzegaj zasady stopniowania trudności; uwzględniaj zainteresowania dzieci i zróżnicowany stopień ich rozwoju.

 1. W działaniach edukacyjnych wykorzystuj sytuacje do rozwijania aktywności spontanicznej, inspirowanej, kierowanej. Uwzględniaj wszystkie obszary ogólnego rozwoju dziecka, mając na uwadze jego powodzenie w nauce.

 1. Utrwalaj zdobytą przez dziecko wiedzę w aspekcie jej całego wzbogacenia.

 1. Zauważaj i odpowiednio wzmacniaj każdy sukces dziecka. Zachęcaj i stosuj pochwały.

 1. Wspieraj dziecko w odnajdywaniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej. Zachęcaj do współpracy poprzez wykonywanie zadań w zespołach.

 1. W swojej pracy szukaj sprzymierzeńców: rodziców, doradców metodycznych, nauczycieli, lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów.

 1. Stawaj sobie wymagania. Pracuj nad jasnością wyrażania myśli, bogactwem słownictwa, żywością i obrazowością wypowiedzi.

 1. Bądź nauczycielem poszukującym, rozbudzonym poznawczo, stosuj metody aktywizujące, nowoczesne metody dydaktyczne, wykorzystuj różnorodne pomoce, narzędzia i materiały.

Przed nauczycielem wychowania przedszkolnego stoi bardzo wiele obowiązków. Pedagog, który wychowuje najmłodsze dzieci, musi posiadać odpowiednią wiedzę teoretyczną w zakresie pedagogiki i psychologii. Nie może oczywiście na tym poprzestać, bowiem powinien uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Nauczyciel przedszkola powinien również posługiwać się wyobraźnią, by zrozumieć dziecięce widzenie świata.
Moim takim życiowym mottem  stały się słowa DESIDERATA - Maxa Ehramanna

"Wykonuj z sercem swą  pracę, jakakolwiek  była by skromna".

Jaki Waszym zdaniem powinien być nauczyciel? Jaki powinien być jego dekalog?
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz