czwartek, 27 lipca 2017

Zabawa plastyczna „Stworki potworki”


Witajcie!

Jak wiecie zajęcia plastyczne w przedszkolu odgrywają szczególną rolę rozwiją i pobudzają wyobraźnię dziecka. Właściwie wybrana technika ma ogromny wpływ na zainteresowania pracą plastyczną, pobudza do twórczego działania i do ekspresji.
Dlatego ostatnio na zajęciach z dziećmi postanowiliśmy stworzyć własne stworki potworki


DO PRZYGOTOWANIA PRACY PLASTYCZNEJ WYKORZYSTAMY:
 • kartkę z konturem stworka potworka (do pobrania poniżej)
 • kawałki gąbek do mycia naczyń
 • farby

Każde dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym konturem stworka potworka, farby oraz kawałek gąbki, którą będą robić stempelki.Zadaniem dzieci jest stemplowanie farbami na swoim stworku potworku, aby zamalować potworka.


Tak wyszły Nasze Stworki potworki :) 
Szablony potworków możecie pobrać tutaj.Dajcie znać, jak Wam się spodobały stworki potworki. 

wtorek, 25 lipca 2017

DEKALOG NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGOPrzeciętny nauczyciel mówi.
Dobry wyjaśnia.
Znakomity nauczyciel daje przykład,
ale ten wielki – inspiruje.Bycie nauczycielem przedszkola to duże wyzwanie, odpowiedzialność, ale również niesamowita przygoda i źródło wielu pozytywnych emocji wynikających z wejścia w relacje z drugim człowiekiem, jakim jest dziecko w wieku przedszkolnym.
Poniżej przedstawiam dekalog nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 
 1. Traktuj dziecko podmiotowo, stosuj formę dialogu. Ucz tolerancji i empatii – bądź cierpliwy i taktowny.

 1. Wspieraj je w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.

 1. Staraj się, aby działania edukacyjne dziecka były atrakcyjne, realizowane w ciekawych formach w odpowiednim klimacie emocjonalnym, by dawały mu radość i satysfakcję.

 1. Twórz warunki umożliwiające dziecku aktywny udział w obserwowaniu, badaniu, poznawaniu, uczeniu się świata i działaniu w nim.

 1. W pracy wychowawczo-dydaktycznej przestrzegaj zasady stopniowania trudności; uwzględniaj zainteresowania dzieci i zróżnicowany stopień ich rozwoju.

 1. W działaniach edukacyjnych wykorzystuj sytuacje do rozwijania aktywności spontanicznej, inspirowanej, kierowanej. Uwzględniaj wszystkie obszary ogólnego rozwoju dziecka, mając na uwadze jego powodzenie w nauce.

 1. Utrwalaj zdobytą przez dziecko wiedzę w aspekcie jej całego wzbogacenia.

 1. Zauważaj i odpowiednio wzmacniaj każdy sukces dziecka. Zachęcaj i stosuj pochwały.

 1. Wspieraj dziecko w odnajdywaniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej. Zachęcaj do współpracy poprzez wykonywanie zadań w zespołach.

 1. W swojej pracy szukaj sprzymierzeńców: rodziców, doradców metodycznych, nauczycieli, lekarzy, pedagogów, psychologów, logopedów.

 1. Stawaj sobie wymagania. Pracuj nad jasnością wyrażania myśli, bogactwem słownictwa, żywością i obrazowością wypowiedzi.

 1. Bądź nauczycielem poszukującym, rozbudzonym poznawczo, stosuj metody aktywizujące, nowoczesne metody dydaktyczne, wykorzystuj różnorodne pomoce, narzędzia i materiały.

Przed nauczycielem wychowania przedszkolnego stoi bardzo wiele obowiązków. Pedagog, który wychowuje najmłodsze dzieci, musi posiadać odpowiednią wiedzę teoretyczną w zakresie pedagogiki i psychologii. Nie może oczywiście na tym poprzestać, bowiem powinien uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Nauczyciel przedszkola powinien również posługiwać się wyobraźnią, by zrozumieć dziecięce widzenie świata.
Moim takim życiowym mottem  stały się słowa DESIDERATA - Maxa Ehramanna

"Wykonuj z sercem swą  pracę, jakakolwiek  była by skromna".

Jaki Waszym zdaniem powinien być nauczyciel? Jaki powinien być jego dekalog?